PHIM GIỚI THIỆU PHÁT HÀNH
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền

PHÙ HỢP TRIỂN KHAI
CHO DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH

Nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa,
dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Trung tâm thương mại
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Siêu thị, cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Siêu thị, cửa hàng bán lẻ
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Ăn uống, nhà hàng
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Khách sạn
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Bán lẻ thuốc tân dược
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền
Dịch vụ vui chơi, giải trí

NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Nghiệp vụ hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo thông tư 78

TÍCH HỢP SẴN VỚI
CÁC PHẦN MỀM BÁN HÀNG PHỔ BIẾN

MISA meInvoice đã tích hợp trực tiếp trên phần mềm bán hàng MISA và sẵn sàng tích hợp
với các phần mềm bán hàng của nhà cung cấp khác cho phép xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo đúng quy định
Phần mềm hddt máy tính tiền MISA kết nối với các phần mềm bán hàng phổ biến
Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền

Đăng ký Tư vấn & Demo miễn phí

Phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền