Home Tags Xuất hóa đơn điện tử sai thời điểm
Giữ số hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn điện tử thế nào khi phát sinh giao...

Trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử, nhiều kế toán tỏ ra băn khoăn về việc xuất hóa đơn điện tử thế...
Giữ số hóa đơn điện tử

Quy định về xuất hóa đơn điện tử & mức xử...

Trên thực tế, nhiều Doanh nghiệp vô tình phải xuất lùi ngày hóa đơn, ví dụ như: Thứ 7, Chủ nhật cửa hàng vẫn...

Hóa đơn điện tử xuất sai thời điểm có được kê...

Trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ, một số trường hợp bên mua nhận được hóa đơn điện tử xuất sai thời...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử